Μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά

Οι μπαμπάδες βλέπουν τα παιδιά τους σε σχέση με τον υπόλοιπό κόσμο, ενώ οι μαμάδες βλέπουν τον υπόλοιπο κόσμο σε σχέση με τα παιδιά τους.
Πηγή: 10 λόγοι που οι μπαμπάδες είναι καλύτεροι από τις μαμάδες

Posted in Σχέσεις Tagged with: , ,