Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας, τι θα ήταν αυτό;

Τζέι Παρίνι: Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας, τι θα ήταν αυτό;
Γκορ Βιντάλ: Τη μητέρα μου.
[γέλια]
Τζέι Παρίνι: Ποιανού τη μητέρα θα θέλατε;
Γκορ Βιντάλ: Θα πάρω τη μητέρα του Whistler. Οποιουδήποτε.

Posted in Μητέρες Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*