Άνδρες και γυναίκες μετά τον χωρισμό

Η γυναίκα μια μέρα μετά τον χωρισμό

gyn.xwrismos

Ο άνδρας μια μέρα μετά τον χωρισμό

and._xwrismos

Η γυναίκα μια εβδομάδα μετά τον χωρισμό

ebdom_gyn_xwrisnmos

Ο άνδρας μια εβδομάδα μετά τον χωρισμό

evdom_and_xwrismos

Η γυναίκα ένα μήνα μετά τον χωρισμό

minas_gyn_xwrismos

Ο άνδρας ένα μήνα μετά τον χωρισμό

and_minas_xwrismos

Δημοσιεύτηκε στο Σχέσεις Με ετικέτα: , , , , ,