Απώλεια συντρόφου και έμφραγμα

Οι άνθρωποι, ιδίως οι ηλικιωμένοι, που βιώνουν την εμπειρία της απώλειας του ή της συντρόφου τους, αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα μέσα στον επόμενο μήνα.
Πηγή

Βέβαια, χρειάζεται μια άλλη έρευνα, για να σκιαγραφηθούν τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια που προκαλούνται από την… παρουσία του/της συντρόφου.

Posted in Σχέσεις Tagged with: , , ,