Δεν υπάρχει καμία λογική ανώτερη από την αγάπη

Δεν υπάρχει καμία λογική ανώτερη από την αγάπη, και κανένας νους δεν μπορεί να είναι ανώτερος από την καρδιά. Αλλά ο νους μπορεί να είναι πολύ δολοφονικός, ο νους μπορεί να είναι πολύ βίαιος, και αυτό έκανε ο νους εδώ και αιώνες. Οι άνδρες πάντοτε χτυπούσαν τις γυναίκες, τις καταπίεζαν, τις καταδίκαζαν. Και ως αποτέλεσμα οι άνδρες στερήθηκαν την ευκαιρία να ανυψώσουν τη δική τους συνείδηση. Θα μπορούσαν και αυτοί να μάθουν την τέχνη της ανύψωσης· θα μπορούσαν και αυτοί να κινηθούν στο ίδιο μονοπάτι. Επομένως, πάντοτε λέω ότι η απελευθέρωση των γυναικών είναι επίσης και απελευθέρωση των ανδρών. Είναι περισσότερο απελευθέρωση των ανδρών απ’ ό,τι απελευθέρωση των γυναικών.
— Osho, Συναισθηματική Ευδαιμονία

Posted in Διάφορα Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*