Εάν μια καλή γυναίκα παντρευτεί έναν κακό άντρα…

Εάν μια καλή γυναίκα παντρευτεί έναν κακό άντρα και μια κακή γυναίκα παντρευτεί έναν καλό άντρα, πώς νομίζετε ότι οι θα εξελιχθούν οι σχέσεις τους;

Αν υποθέτετε ότι ο καλός κερδίζει και στις δύο περιπτώσεις –ότι ο καλός άντρας αλλάζει τον χαρακτήρα της κακής γυναίκας, και η καλή γυναίκα αλλάζει τον χαρακτήρα του κακού άντρα– έχετε πέσει εντελώς έξω. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει επ’ ουδενί. Ποιος κερδίζει και στις δύο περιπτώσεις; Η Καμπάλα αποφαίνεται κατηγορηματικά: η γυναίκα.
Yehuda Berg, The Spiritual Rules of Engagement, p. 3-4

Δημοσιεύτηκε στο Σχέσεις Με ετικέτα: