Η έλλειψη σεξ βλάπτει σοβαρά την υγεία

Η έλλειψη σεξ βλάπτει σοβαρά την υγεία και μειώνει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στις δροσόφιλες… αρσενικές δροσόφιλες στις οποίες προκλήθηκε επιθυμία για ζευγάρωμα αλλά τελικά δεν κατόρθωσαν να προχωρήσουν σε αυτή καθαυτή την πράξη, εμφάνισαν μείωση του προσδόκιμου ζωής τους κατά 40%.
Πηγή

Δημοσιεύτηκε στο Σεξ