Η υγεία του άνδρα εξαρτάται από τον γάμο του

Οι άνδρες που φαινόταν ότι ο γάμος τους βελτιωνόταν στην πορεία του χρόνου ήταν και σε καλύτερη κατάσταση υγεία, εν αντιθέσει με εκείνους των οποίων ο γάμος έφθινε στην πορεία του χρόνου.
Διαπιστώσαμε μικρή αλλαγή στους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου για εκείνους των οποίων οι σχέσεις ήταν διαρκώς καλές ή κακές. Αλλά παρατηρήσαμε ένα πιο συναφές πρότυπο σε εκείνους των οποίων οι σχέσεις είχαν είτε βελτιωθεί, είτε επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της μελέτης, με αντίστοιχες βελτιώσεις και επιδεινώσεις στο προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου.
Πηγή

Posted in Σχέσεις Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*