Η κλειτοριδεκτοµή ως μέσο διάσωσης από τη μαλακία

Η κλειτοριδεκτοµία είναι το τελευταίον µέσον, εάν η καυτηρίασις αυτής είναι ανεπαρκής, ίνα σώση την νεαράν κόρην από την µαλακίαν εις ην παραδίδεται µετά πάθους.

— Α.Π. Μαρούλης, Kώδηξ ερωτολογίας, Αθήνα 1933, λήµµα «κλειτοριδεκτοµία»

Posted in Αποσπάσματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*