Μαμά, τι είναι μουνί;

— Μαμά, τι είναι μουνί;
— Πού την είδες αυτή τη λέξη;
— Την είδα σε μια θήκη πάνω στη συσκευή που βλέπουμε το βίντεο.
— Μουνί είναι η μεγάλη λάμπα. Παράδειγμα: το μουνί έσβησε και το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι.
Κυνόδοντας (ταινία)

Posted in Αιδοιολογίες Tagged with: , , , , ,