Μόνο οι γυναίκες (Χρίστος Ρουμελιωτάκης)

Από του Βάρναλη τις μέρες
ως τα μεσάνυχτα του Γκόρπα
πολλά αλλάξανε·
της γης οι κολασμένοι δεν βρυχώνται,
η καβαλίνα κι η ροδακινιά εξωστρακίσθηκαν
και το κρασί δεν είναι άρωμα και πτήσις και αφρός·
μόνο οι γυναίκες,
α, οι γυναίκες, δύστυχε Θωμά,
όσο περνούν τα χρόνια γίνονται πιο όμορφες
και πιο φασίστρες
και πράγμα φυσικό
μας βασανίζουν περισσότερο.

Posted in Ποιήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*