Οι περισσότερες συντελεσθείσες αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν από άνδρες

Οι περισσότερες συντελεσθείσες αυτοκτονίες πραγματοποιήθηκαν από άνδρες. Ένα επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνδρες δεν επισκέπτονται συχνά τον ψυχίατρο. Το να παραδεχτούν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα το βιώνουν ως πλήγμα για την αυτοεικόνα τους.
— ΒΗΜΑgazino, 8/5/2016, Η Ελλάδα στον Ψυχίατρο, Μαρίνα Οικονόμου

Posted in Ασθενές φύλο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*