Όποιος βρίσκει και γαμεί τύφλα του κι αν παντρευτεί

Όποιος βρίσκει και γαμεί τύφλα του κι αν παντρευτεί
Παροιμία

Posted in Σεξ Tagged with: , , ,