Πώς λέγεται μια γυναίκα που έχει αμφιβολίες;

— Πώς λέγεται μια γυναίκα που έχει αμφιβολίες;
— Αναρωτιόμουνα.

Δημοσιεύτηκε στο Διάφορα