Πώς να τον κάνω να κολλήσει

«Πώς να τον κάνω να κολλήσει» ήταν η φράση που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως κριτήριο αναζήτησης στο Google το 2015, στην κατηγορία των χρηστικών αναζητήσεων. Το «πώς να ξεπεράσω την πρώην μου», ήρθε όγδοο.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το πρόβλημα των γυναικών δεν είναι πώς  να ξεπεράσουν πρώην, αλλά πώς να δέσουν νυν. Με άλλα λόγια, επιδιώκουν την προσκόλληση του άντρα προς αυτές, ενώ ο άντρας δεν μπορεί να αποφύγει την προσκόλλησή του πάνω τους. Ενώ αυτές κοιτούν προς το μέλλον, οι άντρες κοιτούν προς το παρελθόν

Τώρα, για το ποιος είναι πιο ρομαντικός και ποιο είναι το ασθενές φύλο, τα συμπεράσματα δικά σας.

Posted in Διάφορα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*