Ετικέτα: διανοητικές δυνάμεις

Αι διανοητικαί δυνάμεις και η πνευματική παραγωγικότης

Η έκκρισις των ούρων είναι κατά το 1/4 ελάσσων. Το νευρικόν σύστημα της γυναίκός είναι μάλλον ευεπηρέαστον διότι είναι χαλαρωτέρα η κατασταλτική επίδρασης του εγκεφάλου επί των ανακλαστικών φαινομένων· γενικώς ειπείν, ο γυναικείος οργανισμός δύναται να θεωρηθεί ως μυελοκίνητος, ενώ

Δημοσιεύτηκε στο Αποσπάσματα Με ετικέτα: , , , , , , ,