Ετικέτα: Δημήτρης Σταρόβας

Αυτό που θέλουν οι γυναίκες (Δημήτρης Σταρόβας)

« Monaco, je voudrais dire mon chant. Tout le monde, je vous rendrai qu’en inspecteur. L’amour, l’amour des gens en train de la chercher la femme. Qu’est ce que ce menton, c’est… et la bol ton muhahaahaa cht. Quand… je

Δημοσιεύτηκε στο Βίντεο Με ετικέτα:

Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας και λάστιχο η συνείδησή της

Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας και λάστιχο η συνείδησή της. — Δημήτρης Σταρόβας

Δημοσιεύτηκε στο Διάφορα Με ετικέτα: