Τελευταίος άντρας

Ευνούχος κόρη σιμώνει ανώφελη
που τη παρθενιά της, τρέχει μη χάσει
δόντια βγάζοντας ανάμεσα
στα αργασμένα της σκέλια

Πηγή

Δημοσιεύτηκε στο Ποιήματα