Τι χρειάζεται για να κάνει σεξ ένας άντρας;

— Τι χρειάζεται για να κάνει σεξ ένας άντρας;
— Μια γυναίκα.

— Τι χρειάζεται για να κάνει σεξ μια γυναίκα;
— Μια δικαιολογία.

Δημοσιεύτηκε στο Σεξ