Τι έχεις; Τίποτα…

Κλασικό εικονογραφημένο…

http://www.youtube.com/watch?v=ixrC2xvXh4g

Posted in Σχέσεις